’t ex-kofschip regel voor de verleden tijd

Bij de ’t ex-kofschip regel voor het vervoegen van Nederlandse werkwoorden moet je met twee voorwaarden rekening houden:

  1. Alleen voor de verleden tijd en het voltooid deelwoord. De tegenwoordige tijd vervoeg je met stam of stam+t voor alle werkwoorden, behalve de zes bijzondere of erg onregelmatige Nederlandse werkwoorden.
  2. Alleen voor zwakke Nederlandse werkwoorden. De sterke en onregelmatige werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd en krijgen geen te/ten of de/den achter de stam.
“’t ex-kofschip regel voor de verleden tijd” verder lezen

Weet je alle acht tijden van de werkwoorden in het Nederlands?

De Nederlandse taal kent in totaal acht werkwoordstijden. Twee tijden maak je met alleen het werkwoord: de onvoltooid tegenwoordige tijd (ik speel, ik begrijp) en de onvoltooid verleden tijd (ik speelde, ik begreep). Voor de andere zes werkwoordstijden in het Nederlands heb je een of meer extra werkwoorden nodig: ik heb gespeeld, ik zou begrepen hebben etc.

“Weet je alle acht tijden van de werkwoorden in het Nederlands?” verder lezen

MnemoRep flitskaarten app

MnemoRep iOS en Android app icoon

Onthoud meer van wat je leert. Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat je het best iets meerdere malen kort kan bestuderen. Met telkens een periode ertussen. Net als intervaltraining bij sport.

Deze unieke app helpt je om de dingen die je wilt leren te organiseren op zogenaamde flitskaarten. Met foto’s en geluid als je dat wilt. Afhankelijk van hoe goed je iets al weet, wordt het interval tot je een kaart nog een keer moet leren automatisch korter of langer. Je ziet in de app op welke datum een stapel kaarten weer aan de beurt is om bestudeerd te worden.

“MnemoRep flitskaarten app” verder lezen

Tegenwoordig of onvoltooid deelwoord van een Nederlands werkwoord

gloeiend staal als voorbeeld van een tegenwoordig deelwoord, van werkwoord gloeien, in de Nederlandse taal

Met deze vorm van een werkwoord geef je aan dat iets nu gebeurt of zich nu in een bepaalde toestand is. Je gebruikt het tegenwoordig deelwoord alleen in zinnen die in de onvoltooid tegenwoordige of onvoltooid verleden tijd staan. Daarom noem je het ’tegenwoordig’ (of: onvoltooid) deelwoord; als de handeling al afgelopen is of de toestand niet meer bestaat, gebruik je het voltooid deelwoord (of: verleden deelwoord).

“Tegenwoordig of onvoltooid deelwoord van een Nederlands werkwoord” verder lezen
Copyright © Prosults Studio 2022 All rights reserved.
Top