Ga naar de inhoud

Ken jij de zes werkwoorden van 1 lettergreep?

Alle Nederlandse werkwoorden eindigen op een extra lettergreep met -en, behalve deze zes: doen, gaan, slaan, staan, zien en zijn.

doenik doejij doetzij heeft gedaan
gaanik gajij gaatzij is gegaan
slaanik slajij slaatzij heeft geslagen
staanik stajij staatzij heeft gestaan
zienik ziejij zietzij heeft gezien
zijnik benjij bentzij is geweest
Alle werkwoorden in de Nederlandse taal die maar 1 lettergreep hebben

Alleen de -n weglaten voor de stam van een werkwoord met maar één lettergreep

Deze werkwoorden hebben maar één lettergreep. En maar twee van deze zes eindigen op -en. In tegenstelling tot bij alle andere werkwoorden van het Nederlands, mag je deze -en niet weghalen om de stam te maken:

  • doen zonder -en is: do. Dat is niet correct, want de stam is: doe
  • zien zonder -en is: zi. Dat is ook niet goed, want de stam is hier: zie.

Als je alleen de – n weglaat, krijg je wel de juiste stam: doen –> ik doe etc.
Behalve bij het werkwoord zijn –> ik ben, jij bent, zij is etc.

Afgeleide werkwoorden vervoeg je net zo

Dit zijn werkwoorden die zijn ontstaan door een voorvoegsel voor één van de zes werkwoorden met 1 lettergreep te zetten. Je vervoegt ze op dezelfde manier als hierboven, zoals:

voordoenik doe voor
afgaanik ga af
verslaanik versla
bestaanik besta
ontzienik ontzie

Leer deze zes werkwoorden uit je hoofd

Je ziet dat de vervoeging van deze kortste werkwoorden uit de Nederlandse taal diverse uitzonderingen heeft. Alle zes werkwoorden met maar 1 lettergreep zijn dan ook sterk of onregelmatig.
Het is dan ook het beste om de vervoeging van deze werkwoorden uit je hoofd te leren.

Oefen en controleer je werkwoordspelling met onze app

Tienduizenden mensen gebruiken de Prosults Studio Nederlandse Werkwoorden app om snel de juiste vervoeging op te zoeken van elk Nederlands werkwoord. Ook zonder Wifi of mobiel internet.

Download onze unieke en gratis app vandaag nog op je iPhone of je Android smartphone!

Top