Ga naar de inhoud

Lettergrepen Nederlands app

Deze unieke gratis Android app laat zien hoe je alle Nederlandse woorden kunt verdelen in lettergrepen. Ook hele lange woorden kan deze app zonder problemen aan. Met deze verdeling in lettergrepen begrijp je beter hoe een woord in de Nederlandse taal is opgebouwd maar ook hoe je het hoort uit te spreken.

Hulp bij je uitspraak van het Nederlands

Om je nog verder te helpen met de uitspraak van Nederlandse woorden, geeft deze app je de volgende tips:

  • Welke lettergreep de klemtoon heeft (onderstreept)
  • Welke e, i of ij je toonloos ofwel als ‘uh’ uitspreekt (vetgedrukte klinkers)
  • Welke n-g of n-k eigenlijk samen een ng- of nk- klank zijn (schuingedrukt)
  • Symbolen of je de klinker(s) van een lettergreep kort, lang of toonloos hoort uit te spreken.

Vervoegen van werkwoorden

Deze informatie over de uitspraak heb je bijvoorbeeld nodig bij het vervoegen van werkwoorden. De verdeling in lettergrepen zegt je wat de lettergreep voor de -en is, maar je moet ook weten hoe die klinkt voordat de juiste stam van het werkwoord kan bepalen.

Introductie video

Alle functies van deze onmisbare Nederlandse taal-app in 30 seconden:

Uitzonderingen bij de klemtoon in Nederlandse woorden

Als het gaat om klemtoon zijn er uitzonderingen in de Nederlandse taal waar deze app moeite mee heeft. Dat komt omdat je hier alleen aan het woord niet genoeg hebt om de uitspraak te bepalen, maar de hele zin moet begrijpen. Bijvoorbeeld:

  • het onderzoek (zelfstandig naamwoord)
  • ik onderzoek (werkwoord)

en:

  • de regent (staatshoofd; zelfstandig naamwoord)
  • het regent (weertype; werkwoord)

Tenslotte zijn er nog een klein aantal homoniemen (zelfde woord met verschillende betekenissen) waarbij elke betekenis een verschillende verdeling in lettergrepen heeft. Zoals het woord kwartslagen:

  • kwart-sla-gen (90 graden draaien)
  • kwarts-la-gen (lagen van de steensoort kwarts in de grond)

Een computerprogramma kan niet raden welke betekenis je bedoelt, zodat je dan de meest gebruikte ziet. In dit geva: de eerste, het meervoud van kwartslag. Deze app heeft ook geen verstand van sommige regionale verschillen bij het leggen van de klemtoon in Nederlandse woorden. Daarom wordt de meest gangbare in het (Noord)Nederlands aangegeven.

Ondanks dit alles kan deze unieke app je in bijna alle gevallen goed op weg helpen met de verdeling in lettergrepen en uitspreken van soms erg lange woorden in de Nederlandse taal.

Invoeren of plakken

Je kunt 1 of meer Nederlandse woorden in deze Android app invoeren via het toetsenbord van je mobiel of tablet, maar plakken van een stuk tekst uit een webpagina of een e-mail kan ook. Je zult dan zien dat de hele tekst wordt verdeeld in werkwoorden. Woorden van 2 lettergrepen of langer komen, gesorteerd, in een aparte lijst om nog eens na te kijken. Vanuit deze lijst kun je woorden bewaren als favorieten, om de verdeling in lettergrepen en de uitspraak van die Nederlandse woorden snel op te kunnen zoeken. Dat helpt je om de Nederlandse taal beter te begrijpen en uit te spreken.

Gratis voor Android: unieke lettergrepen app

Voor alle Android smartphones en tablets. Download nu hier deze gratis unieke lettergrepen en uitspraak Android app voor alle Nederlandse woorden. Veel plezier met deze app en veel succes met het onder de knie krijgen van de moeilijke maar mooie Nederlandse taal!

Top