Ga naar de inhoud

Vortoserc extra woorden stap voor stap

Voor nog meer nieuwe en unieke woordzoeker puzzels kun je Vortoserc zelf voorzien van extra woorden. Dat is helemaal gratis. Zo gaat het spelen met Vortoserc nooit vervelen.

Onbeperkt eigen woorden

Je kunt zelf categoriën bedenken en naast het Nederlands kun je kiezen uit nog 65 andere talen. Het aantal extra woorden dat je aan de database kunt toevoegen is onbeperkt. Importeer zo vaak een bestand met je eigen nieuwe woorden als je zelf wilt.

Je hoeft alleen maar een lijst met woorden te maken een spreadsheet-programma. Bij voorkeur het gratis Libre Office, maar Microsoft Excel is ook prima. Voeg een taalnaam of taalcode toe, een unieke categorienaam en, als optie, een omschrijving. Maar een lege categorie en omschrijving is ook goed.

Spreadsheet-formaat voor je extra Vortoserc woordzoeker puzzelwoorden

Verzamel jouw eigen extra puzzelwoorden in een Open Document spreadsheet met .ods bestands-extensie. Je kunt zo’n bestand op elke computer maken met het gratis Libre Office Calc programma. Als je al Microsoft Excel hebt, kun je jouw spreadsheet in dit formaat exporteren met “Bewaren Als”.

Een Vortoserc spreadsheet heeft vier kolommen en de eerste rij bevat de kolomnamen. Deze eerste rij wordt overgeslagen bij het importeren. Je kunt dus de kolommen noemen zoals jij wilt.

TaalCategorieWoordOmschrijving
Elke taalcode of taalnaam uit de lijst van de 67 talen die Vortoserc ondersteunt. Deze kolom moet je vullen.Optioneel. Elke categorie die jij wilt en in elke taal. Als deze kolom leeg laat wordt dit woord toegevoegd aan de categorie “algemeen” van de taal uit de eerste kolom.Het nieuwe woord dat verschijnt in jouw woordzoeker puzzels. In elke taal die jij wilt.
Deze kolom moet je vullen.
Optioneel. Voor extra moeilijke puzzels, waarbij je het woord in het puzzelraster zoek met alleen de beschrijving. Of om je puzzelaars iets te leren over de betekenis van jouw nieuwe woord. Deze kolom mag je leeg laten.
voorbeelden:
nltraditiesSinterklaas5 december
VlaamsWest-VlaanderenDiksmuide
NederlandsNobelprijswinnaarsTinbergenEconomie 1969
nl_BEambetant

Let alsjeblieft op:

Please mind the following:

 • Taal: als je vergeet om deze kolom te vullen dan wordt je nieuwe woord aan de taal toegevoegd waarop je telefoon is ingesteld. Als jouw unieke taal nog niet wordt ondersteund, laat het ons weten.
 • Categorie: optioneel en wordt afgekapt nadat het maximum van 100 karakters is bereikt. Kortere categorienamen (tot 30 karakters) zijn makkelijker bij het kiezen uit de lijst in de app.
 • Woord: moet minimaal 4 letters of cijfers omvatten en wordt afgekapt nadat het maximum van 50 karakters is bereikt. Lange woorden (20 of meer karakters) passen zelden in een woordzoeker puzzelraster dus hebben een kleine kans om in jouw unieke puzzels te verschijnen. Het omzetten naar hoofdletters en het verwijderen van spaties wordt automatisch gedaan door de app.
  Binnen een combinatie van taal en categorie kan elk woord maar 1 keer voorkomen. Dubbele woorden zullen automatisch worden overgeslagen bij het importeren van nieuwe woorden.
 • Omschrijving: optioneel en wordt afgekapt nadat het maximum van 100 karakters is bereikt. Een korte beschrijving neemt minder ruimte in onderaan het puzzelraster waardoor jij of je puzzelaars minder hoeven te scrollen.

Je kunt net zoveel talen en categoriën combineren in 1 spreadsheet als je wilt. Het totaal aantal woorden per spreadsheet is onbeperkt. Je hoeft woorden van dezelfde taal of categorie niet bij elkaar te zetten; alles mag door elkaar. Je kunt meerdere tabs gebruikt, elk met de bovenstaande vier kolommen, als dat helpt om je nieuwe woorden beter te organiseren.

Voorbeeld .ods spreadsheets met extra Vortoserc woorden

Als voorbeeld en als startpunt om zelf uit te breiden, kun je drie geteste Vortoserc spreadsheets downloaden. Met meerdere talen en categoriën:

Stuur Vortoserc spreadsheets naar jouw Android smartphone of tablet

Nadat je een .ods spreadsheet hebt gemaakt met je eigen nieuwe woorden, moet je dit bestand overbrengen naar je Android apparaat zodat de Vortoserc app dit bestand kan importeren. Er zijn vier manieren om dit te doen:

 1. Download van website
  De spreadsheet met nieuwe woorden komt terecht in je Android Downloads folder. Bijvoorbeeld de drie voorbeeld-bestanden hierboven.
 2. E-Mail
  Voeg de spreadsheet als bijlage (attachment) toe aan een mail naar jezelf of naar andere enthousiaste Vortoserc puzzelaars. Open de mail op je Android smartphone of tablet en download de bijlage. Deze staat nu in je Android Downloads folder, klaar om te importeren door onze app.
 3. Google Drive
  Sleep de .ods bestanden op jouw computer naar een map op je Google Drive. Check met de Android Google Drive app of deze bestanden nu zichtbaar zijn op je smartphone. Als je iemand anders toegang geeft tot deze Google Drive map, kun je op deze manier puzzelwoorden delen zonder te mailen.
 4. USB-kabel
  Sluit je Android apparaat met je PC of laptop via een USB-kabel. Dan sleep je de spreadsheet met Vortoserc woorden naar de DCIM (user DoCuments and IMages) map van Android.

Importeer extra worden in de Vortoserc app

Tap op de drie verticale stippen rechtsboven voor deze verborgen menu-opties. Kies dan “Importeer woorden” en bevestig dat je klaar bent om een spreadsheet te kiezen. De standaard Android Bestandskiezer app wordt nu gestart.
Een tap op het hamburger-icoon (drie horizontale lijnen linksboven) geeft toegang tot alle delen van je Android opslag:

De DCIM-map vind je door een tap op het telefoon-icoon (optie 3.).

Je kunt alleen bestand van het goede type (.ods Open Document spreadsheet) kiezen. Als je op een bestand tapt, start het importeren direct. Je ziet kort een melding hiervan. Het importeren van 200 woorden duurt ongeveer 1 seconde.

Nadat de import afgerond is zie je een melding met het aantal nieuwe woorden. Nul nieuwe woorden kan betekenen dat je hetzelfde bestand nog een keer hebt gekozen. Dat is geen probleem: dubbelen worden automatisch overgeslagen.

Geniet van jouw eigen unieke woordzoeker puzzels

Nu kies je de nieuwe taal/talen en/of nieuwe categorie/categoriën via Voorkeuren. Dan ga je terug naar het hoofdscherm en laat je een nieuwe puzzel maken door tappen op het “Verversen” icoon:

Bekijk je recente importacties

Als je niet zeker bent of je een bestand al hebt geïmporteerd dan kun je jouw laatste vijf importacties via het “Help” scherm bekijken:

Verwijderen van geïmporteerde woorden uit de Vortoserc database

Dat is helaas niet mogelijk. Je kunt een andere taal en/of categorie kiezen en de nieuwe woorden negeren. De app database is ontworpen voor miljoenen woorden en het maken van puzzels of het puzzelen zelf wordt niet langzamer door importeren van (heel veel) extra woorden.

Als je echt wilt opschonen dan is de enige optie om Vortoserc opnieuw te installeren via Google Play. Je kunt daarna alleen de woorden toevoegen via Import waar je echt mee wilt puzzelen.

That is not possible. Just select other languages and/or categories and ignore the previoulsy imported words. The app database is designed for millions of words and puzzling will not slow down, regardless of how many extra words you imported.
If you do want to clean up, then the only option is to de-install Vortoserc, then install the app again from Google Play. Finally, import only the extra words you still like.

Geniet van echt eindeloos woordzoeker puzzelplezier met Vortoserc.

Veel extra puzzelplezier!

Het gratis uitbreiden van de woordenlijst is uniek voor Vortoserc. Bij andere woordzoeker apps kan dat helemaal niet of je moet voor elke set extra woorden betalen. Bij Vortoserc is en blijft dat helemaal gratis.

En veilig: niemand hoeft jouw aanvullingen op de woordenlijst te zien en je hoeft het nergens op internet te zetten. Alles blijft op jouw eigen PC en Android toestel. Klik hier om deze unieke woordzoeker app voor Android gratis te downloaden

Nog geen Vortoserc puzzelaar?

download gratis op Google Play
Top