Ga naar de inhoud

Wanneer begint een voltooid deelwoord niet met ge-?

Wat zijn voltooide deelwoorden?

Als je in een zin wilt vertellen dat iets al gebeurd is, dan gebruik je een voltooid deelwoord.
Voltooid betekent dat iets helemaal af is. Er gebeurt daarna niets meer.

Bijna elk voltooid deelwoord begint met ge-plus de stam van het werkwoord.

Bijvoorbeeld:

 • werken – ik heb gewerkt
 • fietsen – ik heb gefietst

Voorvoegsel of voorzetsel aan het begin zonder klemtoon

Vijf voorvoegsels zonder klemtoon

ge
gebeurd
gebruikt
gelast
be
bedankt
begroet
betaald
beschermd
ver
verkocht
verdiept
verteld
verhuisd
ont
ontdekt
ontdooid
ontvoerd
ontwikkeld
her
herdacht
herhaald
hersteld
herkauwd
voltooid deelwoorden zonder ge- omdat de stam al begint met een voorvoegsel zonder klemtoon

In deze gevallen zet je niet nog eens ge-, die ook geen klemtoon heeft, voor het voltooid deelwoord. Twee zogenaamde toonloze lettergrepen achter elkaar aan het begin van een woord klinkt niet mooi in het Nederlands.

Let op: de ge- en be- aan het begin van een werkwoord die wel de klemtoon hebben, krijgen net als de meeste andere werkwoorden een ge- erbij in het voltooid deelwoord. Zoals:

 • geven – ik heb gegeven
 • bedelen – ik heb gebedeld

Werkwoord begint met een voorzetsel waar de klemtoon niet op ligt

In dit geval schrijf je geen ge- in het voltooid deelwoord.

 • ondermijnen – ik ben ondermijnd
 • ondervragen – ik ben ondervraagd
 • overtuigen – ik heb overtuigd
 • overbelasten – ik ben overbelast

Wel ge- in het voltooid deelwoord maar niet aan het begin

Het werkwoord begint met een voorzetsel waar de klemtoon op ligt. Dat voorzetsel zet je helemaal aan het begin van het voltooid deelwoord, nog voor de ge-.

De klemtoon ligt ook in het voltooid deelwoord op het voorzetsel aan het begin. Bijvoorbeeld:

 • afmaken – ik heb afgemaakt
 • opdienen – ik heb opgediend
 • voorzeggen – ik heb voorgezegd
 • nagaan – ik ben nagegaan

Zeker weten hoe je elk voltooid deelwoord spelt?

Download dan onze unieke app, met alle Nederlandse werkwoorden, alle vervoegingen en toelichting op alle uitzonderingen. Zoals een voltooid deelwoord dat niet met ge- begint.

Top